GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 19. Června 2013

Pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně pro účely podnikání z jiného členského státu, a které bylo uvedeno v tomto jiném členském státě do volného daňového oběhu

Sdílet článek:

V rámci otevřeného obchodního trhu v rámci ES můžeme hovořit o pořizování zboží, které je předmětem spotřební daně, z jiného členského státu. Mezi tyto výrobky patří např. minerální oleje, alkoholické nápoje, tabákové výrobky a lze je pořizovat buď v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo jako uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě. Režim podmíněného osvobození od spotřební daně je možné využít v případech, kdy je možné uplatnit odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit spotřební daň do dne uvedení vybraných výrobků do volného daňového. Tento režim však nemůže být použit na všechny vybrané výrobky a mohou ho využívat pouze firmy (osoby), které k tomu mají odpovídající oprávnění. Volný daňový oběh vybraných výrobků je uplatňován na vybrané výrobky, u kterých nemůže být uplatněn režim podmíněného osvobození od spotřební daně nebo na výrobky, které byly vyjmuty (i protiprávně) z tohoto režimu, resp. které byly vyrobeny nebo dovezeny mimo tento režim. V okamžik, kdy dojde k uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, obvykle vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň (v tomto režimu se mohou pohybovat i výrobky, které jsou od spotřební daně osvobozeny).