GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 27. Ledna 2014

Pojistné přiznání

Sdílet článek:

Některým poplatníkům, kteří jsou účastni II. pilíře důchodového systému, tj. důchodového spoření, vzniká povinnost vyplňovat a podávat nový formulář „Pojistné přiznání“. Výjimku tvoří poplatníci, jejichž pojistné bylo za celý rok nulové, např. nezaměstnaní, matky na mateřské či rodičovské dovolené a pod., nebo za ně pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatelé). Tato povinnost se tak bude týkat zejména osob samostatně výdělečně činných, které se do II. pilíře přihlásily. Tiskopis je uveřejněn na webových stránkách Finanční správy

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?lang=cs&rok=2014&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB23&a=1#search-result.

Toto přiznání se podává na místně příslušný finanční úřad, a to ve stejné lhůtě jako přiznání k dani z příjmu fyzických osob, tj. za rok 2013 do 1.4.2014. Lhůta může být prodloužena při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem.