GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Listopadu 2015

Podřídila se již Vaše společnost Zákonu o obchodních korporacích? Máte čas jen do konce roku 2015

Sdílet článek:

V roce 2014 vstoupil v účinnost Zákon o obchodních korporacích (dále „ZOK“) a obchodní korporace měly dva roky na podřízení se tomuto zákonu jako celku (dle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK). Lhůta pro podřízení tak končí 1. ledna 2016. Pokud však dosavadní smlouvy nejsou v rozporu se ZOK, ani se od něj neodchylují, zůstávají dle § 777 odst. 4 i nadále v platnosti. Ale pozor! Na společnosti, které do konce roku neprovedou změny ve společenských smlouvách a nepodřídí se ZOKu jako celku, se budou vztahovat dvě právní legislativy, a to jak starý Obchodní zákoník (dále „ObchZ“) tak i nový ZOK. Hlavní nevýhoda této situace je v tom, že aplikovatelnost ustanovení starého ObchZ je v některých případech sporná. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a na změnu zbývající necelé dva měsíce, doporučujeme změnu společenských stanov se zakomponováním o podřízenosti ZOKu jako celku již dále neodkládat. V budoucnu se tak můžete vyhnout rozporům ve výše zmíněných legislativách.