GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 12. Srpena 2013

Podíly ve společnostech s.r.o. po rekodifikaci

Sdílet článek:

Dle aktuální právní úpravy obsažené v § 114 odst. 2, Obchodní zákoník (OZ) může mít každý společník s.r.o. pouze jeden obchodní podíl. Zákon o obchodních korporacích (ZOK), platný od ledna 2014, tuto zmíněnou zásadu opouští a umožňuje (v případě, že tak stanoví společenská smlouva s.r.o.) existenci více druhů podílů. Je tak stanoveno v § 32 odst. 1 a 135. odst. 2, ZOK. Podle ZOK je podíl definován jako účast společníka v s.r.o. a práva a povinnosti, které z této účasti plynou. Dle Nového obchodního zákoníku (NOZ) je podíl věcí a v podstatě se na něj použijí ustanovení NOZ o věcech (v případě, že ZOK nestanoví jinak). Výše podílu společníka je stanovena podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající vůči základnímu kapitálu (v případě, že společenská smlouva nestanov jinakí). ZOK výslovně nestanoví určitý přehled druhů podílů, hovoří se v něm pouze o základním podílu. Je tedy podstatná úprava ve společenské smlouvě.