GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Dubna 2014

Podání Přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně

Sdílet článek:

Podáním daňového přiznání povinnosti osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) nekončí. Blíží se termín pro podání jejich Přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám. OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání za rok 2013, musí podat Přehled své zdravotní pojišťovně již do 8. dubna 2014. Pro ty OSVČ, které mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2013 se termín pro podání Přehledu odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je pro většinu osob samostatně výdělečně činných je dne 2. května 2014. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pro něj termínem pro předložení Přehledu za rok 2013 až 1. srpen 2014. Musí ale tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2014, např. předložením kopie plné moci, kterou zmocnil daňového poradce ke zpracování daňového přiznání nebo oznámením, že je jeho daňové přiznání zpracováváno daňovým poradcem.