GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 2. Října 2017

Peníze za péči o člena rodiny

Sdílet článek:

Novelou zákona o nemocenském pojištění se zavádí s účinností od roku 2018 nový druh dávky, tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Přitom se musí jednat o manžela/manželku, druha/družku, příbuzného v linii přímé nebo jeho partnera.

Ošetřovaný člen rodiny musí být hospitalizován minimálně po dobu 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů. Nemocnice poté vystaví potvrzení, že jeho zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí vyžaduje alespoň měsíční celodenní péči. Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař.

Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné jen pokud jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je podmínkou účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců. U zletilých osob se vyžaduje písemný souhlas s poskytováním péče. Ošetřovné lze pobírat maximálně po dobu 90-ti dnů.

Zaměstnavatel nemůže dát v době ošetřovného zaměstnanci výpověď a garantuje mu návrat na původní místo. Zaměstnavatel může nesouhlasit s poskytnutím volna jen kvůli vážným provozním důvodům. V takovém případě je musí písemně sdělit.