GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 26. Srpena 2013

Opravné a dodatečné daňové přiznání

Sdílet článek:

Zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření došlo k předsunutí účinnosti některých ustanovení novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ), obsažené v zákonu č. 458/2011 Sb., o změně zákonů, které souvisí se zřízením jednoho inkasního místa, a to z termínu účinnosti od 1. 1. 2015 na účinnost již od 1. 1. 2013. Kromě jiného došlo i k úpravě § 141 odst. 2 DŘ byl daňový subjekt oprávněn podat daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, v případě, že se objevily nové skutečnosti nebo důkazy, které svědčí o tom, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Znění s platností od 1. 1. 2013 stanoví, že daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši. V tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.