GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Března 2015

OECD k dokumentaci tvorby převodních cen

Sdílet článek:

Dokumentace tvorby převodních cen není stále v ČR povinná. Je pouze doporučovaná ze strany české daňové správy. Otázkou je, jak dlouho tomu tak bude. Lze předpokládat, že situace se může v budoucnosti změnit. V této souvislosti lze zmínit snahu OECD v rámci projektu BEPS. Například v polovině září 2014 byl zveřejněn dokument „Zásady k dokumentaci tvorby převodních cen a reportingu za jednotlivé země“. Tento dokument doporučuje zvýšit daňovou transparentnost tím způsobem, aby daňové správy měly dostatek informací k analýze rizik v oblasti převodních cen u daňových subjektů. Tento dokument obsahuje doporučení, co má obsahovat dokumentace k převodním cenám, vč. dodatečného reportingu za jednotlivé země, ve kterých skupina spojených osob působí (jde o vykázání příjmů, zisků a daní placených jednotlivými skupinovými společnostmi a informace o jejich hospodářské činnosti). Dokument lze nalézt na následujícím linku: http://www.oecd.org/tax/guidance-on-transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-9789264219236-en.htm