GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Června 2014

Odměňování statutárních orgánů

Sdílet článek:

Do konce června 2014 má být upraveno odměňování statutárních orgánů (a jejich členů), aby bylo v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích. Zejména je nutné řešit následující: 

  • Zákon o obchodních korporacích výkon funkce zakotvuje jako bezúplatný pokud smlouva o výkonu funkce, která musí být sjednána písemně a musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti, nestanoví jinak.
  • Ve smlouvě musí být uvedena i veškerá jiná plnění, věci poskytované k výkonu funkce, nárok na potřebné prostory a pomůcky apod.
  • Mzdu a jiná plnění zaměstnanci, který je současně i statutárním orgánem / členem statutárního orgánu společnosti, musí schválit orgán schvalující smlouvu o výkonu funkce.
  • Valná hromada musí schválit i mzdu, příp. jiná plnění, plynoucí rodinným příslušníkům.