GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Července 2013

Nový člen EU – Chorvatsko

Sdílet článek:

K prvnímu červenci 2013 došlo k dalšímu rozšíření Evropské unie o další stát, kterým je Chorvatsko. Na tuto skutečnost by měly pamatovat především subjekty, které s touto zemí udržují obchodní styky. Je nutné si uvědomit, že po jeho vstupu dojde ke změnám v uplatnění DPH a v celním režimu u transakcí s chorvatskými subjekty. V první řadě, dodávky zboží mezi ostatními členskými státy a Chorvatskem již nebudou posuzovány jako vývoz a dovoz do/ze třetí země, ale jako dodání a pořízení zboží mezi členskými státy. Tyto skutečnosti se již nebudou řešit prostřednictvím celních hlášení. Naopak je bude nutné vykazovat v souhrnném hlášení a v intrastatu. Stejně tak ovlivní i služby související s těmito dodávkami. Nebude se již jednat o osvobozené služby vázané na dovoz a vývoz zboží. Jako některé oblasti, ve kterých tímto vstupem dojde ke změně, je možné uvést následující:

  • Při zaslání zboží z jiného členského státu soukromým osobám do Chorvatska, vzniká dodavateli povinnost zaregistrovat se k chorvatské DPH, a to při překročení hodnoty zaslaného zboží v částce 270 000 HRK (cca 945 000 CZK)
  • Služby poskytované plátci z jiných členských států chorvatským soukromým osobám obecně podléhají zdanění v zemi dodavatele. V rámci českého zákon o DPH jde o služby poradenské, finanční, reklamní a telekomunikační, nájmy hmotného majetku a poskytování licencí
  • V souvislosti s principy osmé směrnice bude umožněno plátcům z jiných členských států zažádat o vratku chorvatské DPH.
  • Zboží, které se k 1. 7. 2013 nacházelo v Chorvatsku ve volném oběhu, bude považováno za umístěné ve volném oběhu v rámci celního území EU. Přeprava do jiných členských států pak nepodléhá clu.
  • Jachty a výletní lodě, které se k 1. 7. 2013 nacházely v Chorvatsku v režimu dočasného dovozu, a které budou následně propuštěny do volného oběhu, budou podléhat chorvatské DPH. Tato povinnost by se neměla týkat lodí starších než osm let, při splnění určitých podmínek.