GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 13. Listopadu 2013

Novinky v zákoně o dani silniční pro rok 2014

Sdílet článek:

V souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku a zároveň v souvislosti potřeby novelizací doprovodných novel byl novelizován také zákon o dani silniční pro zdaňovací období roku 2014. Pro poplatníka této daně se nic zásadního nemění. Jedná se o úpravu a zpřesnění terminologií či o doplnění některých informací. Níže jsou uvedeny změny, které byly v rámci této novelizace přijaty:

  • Zpřesnění definice předmětu a poplatníka této daně – jedná se pouze o novou formulaci, věcně se nic nemění.
  • Z důvodu zavedení definice veřejně prospěšného poplatníka do daně z příjmů jsou i zde tyto instituce zahrnuty – např. Česká televize, Český rozhlas apod. – z hlediska zdanění se nic nemění.
  • Do osvobození od daně byla přidána vozidla požární ochrany používaná podle zákona upravující požární ochranu – vozidla byla sice i v minulosti osvobozena od této daně z důvodu udělení zvláštního prominutí, ale v zákoně nebyla tato vozidla uvedena.
  • Zpřesnění pojmů v rámci klasifikace produkce – při snížení sazby daně u automobilů výrobní povahy v rostlinné výrobě
  • Zpřesnění pojmů v rámci 100% snížení sazby daně u nákladních a obdobných vozidel určených na speciální účel. 

 

Jak je z výše patrné pro „normálního“ poplatníka se kalkulace daně silniční nemění a bude postupovat stejným způsobem jako doposud.