GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Května 2015

Novela zákona o rezervách.

Sdílet článek:

Komora daňových poradců obdržela návrh znění novely zákona o rezervách, které vypracovalo Ministerstvo financí v reakci na časté dotazy provozovatelů solárních elektráren a provozovatelů kolektivního systému likvidace týkající se správného účetního zachycení a případné daňové uznatelnosti plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů.

Návrh, tak jak byl předložen komoře daňových poradců ČR, zavádí v zákoně o rezervách nová ustanovení, na základě kterých by mělo dojít k nastolení právní jistoty při účtování, a následném daňovém posouzení příspěvku na budoucí likvidaci solárních panelů, kterou je provozovatel solární elektrárny povinen platit provozovateli kolektivního systému. Předmětem návrhu novely je tak umožnit postupně a rovnoměrně celý příspěvek uplatnit jako daňově uznatelný náklad, a to až do okamžiku likvidace solárních panelů. Přijetí návrhu novely rovněž zabezpečí srovnatelné dopady na základ daně z příjmů jako v případě solárních panelů, pořízených po 1. lednu 2013, kde jsou náklady na likvidaci zahrnuty již v jejich pořizovací ceně

Účinnost novely je v současné době plánovaná od 1. 1. 2016

Zdroj: kdpcr.ogr