GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 17. Října 2014

Nové nařízení vlády k režimu přenesení daňové povinnosti

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2015 nabývá účinnost rozsáhlejší novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. V této souvislosti dojde také k rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti na dodání vybraného zboží. Do zákona o dani z přidané hodnoty bude vložena nová příloha č. 6, která vymezí zboží, u kterého bude aplikace tohoto režimu připadat do úvahy. Seznam tohoto zboží vychází z článku 199a Směrnice o DPH a jedná se zejména o položky, u nichž hrozí zvýšené riziko podvodů na dani z přidané hodnoty. Nicméně pravomoc uplatnit na tyto položky režim přenesení daňové povinnosti je ponechaná na členských státech. Ty se tak musí rozhodnout, na které konkrétní položky tento režim uplatní.

Česká republika vymezí rozsah položek podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti v novém nařízení, které je momentálně ve schvalovacím procesu. Dle aktuální verze nařízení by se neměl režim přenesení daňové povinnosti uplatnit na všechny položky uvedené v příloze č. 6, ale pouze na dodání povolenek na emise skleníkových plynů, obilovin a surových či polozpracovaných kovů. Dále se uplatní také například u dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzol a tabletu, ale pouze pokud základ daně na daňovém dokladu překročí 10.000 Kč.