GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 5. Září 2014

Nová úprava jednoduchého účetnictví

Sdílet článek:

Vláda České republiky připravuje další novelu zákona o účetnictví, jejíž hlavním cílem je aktualizace směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zpráv některých forem podniků. Součástí této novely bude i nová úprava pravidel pro jednoduché účetnictví. Jednoduché účetnictví je navrženo převážně pro velmi malé účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání, a jejich hlavním účelem je převážně společensky prospěšná činnost. Pokud chce účetní jednotka vést jednoduché účetnictví musí splňovat  následující podmínky:

  • Nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty,
  • Celkové příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhly 3.000.000,-Kč,
  • Hodnota majetku společnosti je nižší než 1.500.000,-Kč

Mezi účetní jednotky, které mohou vést jednoduché účetnictví patří Odborové organizace, Mezinárodní organizace zaměstnavatelů, Církevní instituce, Spolky, které jsou registrované jako právnické osoby a mnoho dalších.

Vládní návrh je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení. Pokud bude novela schválena vládou České republiky, přijde v účinnost od 1.1. 2016.