GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Září 2014

Nová směrnice EU v oblasti auditu

Sdílet článek:

V červnu 2014 vstoupila v platnost nová směrnice 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. K úpravám dochází zejména u auditu subjektů veřejného zájmu (kótované společnosti, banky, pojišťovny apod.). Mezi hlavní změny patří omezení poskytování jiných služeb auditovanému subjektu veřejného zájmu, zvýšení vlivu výboru pro audit a dozorčí rady při výběru auditora, rozšíření obsahu auditorské zprávy a povinná rotace auditora. Členské státy EU musí změny zapracovat do svých národních legislativ do 17. června 2016, kdy obě nové normy nabydou účinnosti. Celý text nové směrnice i nařízení je k dispozici na:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/directives/index_en.htm.