GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 6. Června 2014

Nová dohoda o výměně daňových informací, tentokrát s Adorrským knížectvím

Sdílet článek:

Dne 11. června 2013 byla v Madridu podepsána o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím (dále jen „Dohoda“). Dohoda vstoupí v platnost 5. června 2014 a její jednotlivá ustanovení se budou provádět za zdaňovací období od 1. ledna 2015. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran. Příslušné orgány smluvních států tak budou mít možnost dožádání o veškeré informace potřebné ke správnému zabezpečení výběru daní a uhrazení daňových pohledávek. Dohoda bude následně vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.