GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 12. Září 2013

Nemovitosti v roce 2014

Sdílet článek:

V souvislosti se změnou jednotlivých předpisů v roce 2014, vyvstává i řada změn, které souvisí s úpravami ovlivňující pohled na nemovitosti.

Dle nového občanského zákoníku bude stavba součástí pozemku, na němž stojí (s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, ložisek nerostů, povrchové a podzemní vody). V případech, v nichž se stavba nestane součástí pozemku, budou mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem žádoucím způsobem nespojí. Novým druhem nemovitosti bude věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu.

I přes to, že z občanskoprávního hlediska bude stavba součástí pozemku, z pohledu účetnictví a daně z příjmu budou i nadále evidovány jako dvě oddělené složky (odpisována bude pouze stavba). Změnou z daňového hlediska bude uplatnění ztráty z prodeje pozemku u právnických osob jako daňového nákladu.

Z pohledu daně z přidané hodnoty bude nemovitá věc, včetně práva stavby zahrnuta pod pojem zboží. Také dochází ke změně při dodání pozemku, kdy podle současné úpravy se jedná o osvobozené plnění. Počínaje rokem 2014 se bude pozemek řídit podle stavby, která se na něm nachází a bude pro něj tedy platit lhůta 5 let od kolaudace, během které bude dodání tohoto pozemku povinně podléhat dani z přidané hodnoty. Po uplynutí 5 let od kolaudace se uplatní osvobození (v případě, že dodavatel nevyužije možnost zatížit dodání pozemku daní).