GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Dubna 2020

Ministerstvo financí spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Sdílet článek:

Ministerstvo financí a Finanční správa přichází s podporou pro OSVČ, které byly ekonomicky zasaženy šířením koronaviru. Tato podpora byla upravena tak, aby byla přístupnější pro více žadatelů. Jedná se o jednorázový daňový bonus, který se vztahuje k období 12.3. – 30.4. 2020.

Na částku 25.000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a splní základní požadavky:

  • Jedná se o OSVČ činnou dle zákona upravujícího důchodové pojištění
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní; může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně není zaměstnaná
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12.března 2020
  • OSVČ prohlásí, že tuto činnost nemohla zcela nebo z části vykonávat z důvodu ohrožení zdraví související s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

K přijímání žádostí a následnému vyplácení podpory přistoupí Finanční správa, jakmile bude ukončen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že se tak stane nejpozději do 12.dubna 2020.