GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Dubna 2015

Metodický pokyn k posečkání

Sdílet článek:

Dne 10.4.2015 byl na webových stránkách Finanční správy zveřejněn metodický pokyn týkající se posečkání daně. Pokyn nahrazuje dva Metodické pokyny a je účinný od data 9.4.2015. 

Hlavním cílem je sjednocení rozhodovací praxe FÚ, zajištění vyloučení diskrece při rozhodování a také aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Tento pokyn dále uvádí obecné předpoklady rozhodování o posečkání, jeho zákonné podmínky a další rozhodné skutečnosti pro posuzování dalších okolností. Také je zde uveden postup při vydávání rozhodnutí a jeho popis. To jsou např. další podmínky rozhodnutí, náležitosti výroku a odůvodnění vydaného rozhodnutí. Popisován je i vztah k veřejné podpoře (její vyloučení, existence, registrace možného poskytovatele apod.).

Z uvedeného pokynu zejména vyplývá, že je nutné dbát na to, aby to co je důvodem posečkání, bylo i správci daně precizně doloženo, neboť i to může být důvodem pro nevyhovění žádosti. Finanční úřad totiž není povinen toto dodatečně po daňovém subjektu požadovat. Proto je při zpracování žádostí nutné dbát na jeho precizní zpracování a mít s uvedeným dostatečné zkušenosti a praxi.