GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 21. Února 2014

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných

Sdílet článek:

Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách zveřejnila přehled výsledků kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Během roku 2013 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Postihy, krácení nebo odnětí nemocenského, se týkaly 2 609 osob. Nejčastějšími důvody bylo nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu z důvodu zdržování se na jiné adrese, práce související s údržbou bytu nebo zahrady. Více informací naleznete zde:

 http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/lide-v-pracovni-neschopnosti-nejcasteji-nedodrzovali-lekarem-stanovene-vychazky-odhalily-kontroly.htm