GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Matyáš Hlaváček | 26. Září 2023

Konec nelegálních billboardů

Sdílet článek:

Mimo souvisle zastavěnou oblast jsou billboardy blízko silnic zakázány již od roku 2017. Některé společnosti ale našly kličku v zákoně, díky čemuž mohou nelegálně umístěnou reklamní plochu využívat i nadále. Novela zákona o pozemních komunikacích nyní dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám.

Podle dosavadních pravidel se v případě podezření z neoprávněně umístěné reklamy nejprve zahájí správní řízení, které trvá v průměru čtyři až osm týdnů, a až potom následuje výzva k odstranění billboardu. Majitelé nelegálně umístěných reklamních ploch, kteří obdrží výzvu k jejich odstranění, čekají na poslední den lhůty k jejich odstranění a poté reklamní zařízení přesunou na jiný pozemek.

Příslušný silniční správní úřad poté musí znovu zahájit zdlouhavý proces zjišťování vlastníka, včetně výzev k odstranění reklamní plochy a příslušných lhůt. Celý postup může vlastník reklamní plochy takto opakovat a v mezidobí inkasovat odměnu za poskytování reklamní plochy. To vše se často děje bez vědomí zadavatele reklamy, který nepřepokládá, že se jedná o nelegální praktiku.

Nová pravidla celý proces obracejí. Pokud vlastník pozemní komunikace, nejčastěji tedy obec či kraj, objeví na svém pozemku nezákonně umístěnou reklamní plochu, je bez dalšího povinen konat a nelegální billboard odstranit a uskladnit. Teprve pak je majitel vyrozuměn a začíná mu běžet tříměsíční lhůta na vyzvednutí reklamního zařízení.

Již šest let platí zákaz umisťovat reklamní plochy u silnic třetí a druhé třídy do 15 metrů od vozovky, u silnic první třídy do 50 metrů a u dálnic do vzdálenosti 250 metrů. Většina billboardů byla z okolí silnic po uvedení zákazu v účinnost odstraněna. Ministerstvo dopravy však nyní cílí i na ten zbytek, který je umístěn v rozporu se zákonem. Obecně má tedy nynější novela za cíl zefektivnit vymáhání již zavedených pravidel a tím zajistit řidičům bezpečnější jízdu bez reklamního smogu.