GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 29. Května 2015

Kategorizace účetních jednotek od 1.1.2016

Sdílet článek:

Novela zákona o účetnictví, která by měla být platná od roku 2016, byla předána k projednání do parlamentu a je obsažena ve sněmovním tisku č. 398.

V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, by mělo mimo jiné dojít k rozšíření § 1, ve které by měly být nově specifikovány subjekty veřejného zájmu a kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek. Účetní jednotky (ÚJ) by měly být dle ukazatelů nově vymezených v zákoně rozděleny na:

  • mikro ÚJ,
  • malé ÚJ,
  • střední ÚJ,
  • velké ÚJ.

Dále by mělo dojít k rozdělení skupin účetních jednotek na malé, střední a velké.

V souvislosti s novým rozdělením účetních jednotek by mělo dojít k vymezení kritérií, která určují rozdělení účetních jednotek. Jde především o vymezení pojmů jako:

  • aktiva celkem,
  • roční úhrn čistého obratu,
  • přepočtený počet zaměstnanců.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější seznámení se s připravovanými změnami, je možné sněmovní tisk č. 398 s uvedenými změnami najít pod následujícím odkazem:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=398&CT1=0