GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Února 2015

Jednotné kurzy 2014

Sdílet článek:

Generální finanční ředitelství vydalo v lednu pokyn GFŘ D-20 „Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění“. Jednotné kurzy používají pro daňové účely poplatníci, kteří nevedou účetnictví. Tyto kurzy jsou průměrem směnných kurzů, které vyhlašuje Česká národní banka vždy k poslednímu dni každého měsíce. Pokyn naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-20.pdf