GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Března 2015

Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank

Sdílet článek:

I v případě, že plátce DPH bezúplatně daruje zboží potravinové bance pro dobročinné účely, ze kterého uplatnil nárok na odpočet DPH, je dárce povinen uplatnit DPH na výstupu.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, ve které sjednocuje a vymezuje základní pravidla a přístupy pro toto uplatnění DPH na výstupu.

GFŘ v informaci uvádí, že základem daně, ze kterého se určí výše DPH na výstupu, by měla být cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a pokud takovouto cenu určit nelze, pak je základem daně výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při stanovení základu daně by se mělo přihlížet k okolnostem, které provázejí tyto specifické transakce jako např. stav potravin samotných v okamžiku darování, fáze jejich prodejního procesu apod. Vzhledem k různým faktorům, které mohou stanovení základu daně ovlivnit, a k širokému sortimentu potravin, nelze určit jednu konkrétní částku, kterou by bylo možné použít.

GFŘ tedy ve vydané informaci doporučuje zdokumentovat stav darovaných potravin pro prokázání správně použitého ocenění zboží a zajistit si od potravinové banky potvrzení o darování potravin, ze kterého bude patrný předmět a rozsah daru. 

Kompletní informaci GFŘ naleznete pod následujícím odkazem: 
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2014_DPH_Darovani-zbozi-potravinovove-banky.pdf