GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 13. Prosince 2013

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014

Sdílet článek:

Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislostí s rekodifikací soukromého práva a o změně daňových zákonů, dochází s účinností od 1. ledna 2014 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Jednou ze změn je nová úprava ustanovení §§ 56 a 56a, která se vztahují k dodání vybraných nemovitých věcí a nájmu vybraných nemovitých věcí. Tato úprava zohledňuje změny v oblasti nemovitostí, které přináší nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle něj se stavba stává součástí pozemku, na němž stojí, a zohledňuje také koncepci směrnice upravující DPH (2006/112/ES), která stanoví stejný daňový režim při „dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího“. Jelikož tato nová úprava přinesla řadu nejasností, GFŘ vydala informaci, jejích obsah je zaměřen na vybrané oblasti a problémy, které jsou v současné době odbornou veřejností nejčastěji dotazovány a která bude zároveň s sloužit i k ujednocení aplikační praxe pro plátce i správce daně. Úplné znění Informace GFŘ naleznete zde:  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf