GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 15. Května 2014

Informace GFŘ k registraci svěřenských fondů

Sdílet článek:

Od začátku letošního roku mohou vznikat svěřenské fondy. Tyto fondy nemají právní osobnost (dříve právní subjektivitu) a představují správu cizího majetku, kdy zakladatel svěřenského fondu (fyzická či právnická osoba) svěří část svého majetku správci, aby jej spravoval za určitým účelem. Zakladatel v této chvíli přestává být vlastníkem vyčleněného majetku, majetek se tak stává anonymním. Svěřenský fond může být zřízen pro naplňování soukromého nebo veřejného účelu. Soukromý účel může být k prospěchu určité osoby nebo na její památku, veřejný k naplňování kulturních, vzdělávacích, vědeckých či jiných podobných účelů. GFŘ vydala informaci k registraci těchto fondů:  

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/informace-k-registraci-sverenskych-fondu-17819. Registrační řízení probíhá obdobně jako u jiných daňových subjektů.