GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Července 2013

II. fáze jednoho inkasního místa

Sdílet článek:

V současné době se schyluje k realizaci II. fáze jednoho inkasního místa (dále jen JIM), když Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob a návrh zákona, kterým se v této souvislosti mění další, zejména pojistné zákony, které mají za úkol sjednotit správu daně z příjmů fyzických osob a správu veřejných pojistných, kterou by měly nově, s účinností od 1. ledna 2015, vykonávat pouze orgány finanční správy. K výrazné změně dochází u pojistného, kdy současné odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění má nahradit pojistné z úhrnu mezd, které by se mělo odvádět v celkové výši 32,4 % (v současnosti 34 %). Ke změně dochází pouze u sazby odvodů na veřejné zdravotní pojištění (7 % namísto současných 9 %). Dále by měla být zavedena sazba na úrazové pojištění a to ve výši 0,4 %. U zaměstnanců by mělo dojít ke zvýšení sazby odvodů na zdravotní pojištění (ze současných 4,5 % na 6,5 %).