GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 23. Února 2017

Fučík & partneři se připojují k Praxity - největší světové alianci nezávislých účetních a konzultačních firem

Sdílet článek:

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, mnoho našich klientů hledá obchodní příležitosti mimo území svého státu, a tím i potřebují mezinárodní účetní, daňové zajištění a obchodní poradenství.

Proto s hrdostí oznamujeme, že se naše firma stala součástí globální aliance Praxity - dynamické mezinárodní aliance národních a regionálních účetních, daňových a poradenských společností z celého světa.

„Důvěra v kvalitu poskytovaných služeb pro naše klienty je základním kamenem našeho podnikání. Vždy jsme byli součástí mezinárodní sítě. V globální ekonomice navzájem propojených podniků je důležité, abychom také zajistili co nejvyšší kvalitu služeb na mezinárodní úrovni. Jak jsme se rozrůstali spolu s našimi klienty, hledali jsme silného partnera s podobnými perspektivami. Jako spolupracující partner LeitnerLeitner jsme se tedy rádi připojili k jedné z „top 10“ aliancí na světě a rozšířili naše mezinárodní pokrytí.“ Říká jednatel společnosti Ivan Fučík.

Být součástí Praxity nás staví na úroveň celosvětových firem. Všechny jsou pečlivě vyhodnocovány a vybírány na základě jejich technické způsobilosti, důrazu na kvalitu, finanční síly a vedoucí pozice v rámci příslušných geografických oblastí celého světa.

Nestali jsme se jen členy Praxity, stali jsme se i její součástí. Jsme spojeni s ostatními zúčastněnými firmami a každý den si navzájem sdílíme své zkušenosti.

Poskytujeme odbornou podporu po celém světě a spolupracujeme s kolegy z jiných uznávaných firem skrze poradenství a pomoc při úkolech pro klienty. Přesto zůstáváme nezávislí. To znamená, že zůstáváme věrni osobnímu podnikatelskému přístupu, jehož si ceníte.

Členství v Praxity znamená:

  • Kontinuitu služeb – jednoduše komunikujeme s našimi kolegy v Praxity a poskytujeme bezproblémové odpovědi.
  • Pomoc při expanzi na mezinárodní trhy - získávat důvěryhodné místní odborníky, kteří mají znalosti o aktuálních předpisech. Pod naším vedením Vám mohou pomoci se založením firmy, poradit při fúzích (M & A aktivity), řídit finanční, daňové a další klíčové profesionální služby, které můžete potřebovat.
  • Odborné znalosti o daňových rizicích a daňových strukturách v různých jurisdikcích - přes Praxity je možné okamžitě vybudovat tým vyhovující přesně Vašim transakčním aktivitám a investicím.

Každá členská firma v Praxity je úspěšná sama o sobě. Klienti nám věří, že dostávají jasné a plně integrované obchodní rady s pohledem do budoucna. A stejně jako my, mnoho z nich získalo uznání při poskytování výjimečných služeb v rámci jejich oboru.

Posílení podnikání našich klientů

V České republice roste počet podniků, které potřebují nad rámec služeb domácího trhu také mezinárodní podporu. Díky spolupráci s firmami v rámci aliance pracujeme s angažovanými profesionálními účetními společnostmi, které, stejně jako my, poskytují co nejlepší služby napříč Českou republikou a po celém světě. V rámci dnešního celosvětového trhu s komerčně transparentními mezinárodními hranicemi, je to neocenitelný nástroj pro podniky, jejichž organizace rostou a rozšiřují svou vizi.

Členské firmy Praxity působí ve více než 100 zemích a mají dohromady obrat v USA 4,75 miliardy $. Praxity jako nezisková organizace má své administrativní centrum ve Velké Británii.

Závěrem lze říci, že věříme, že členství v Praxity nám umožní nabízet jedinečné obchodní příležitosti pro naše klienty kdekoli na světě, kde budou klienti potřebovat. Hilton Saven, předseda Praxity, k našemu vstupu říká: „Žijeme v otevřeném a inovativním světě. Globální aliance Praxity nabízí významnou a zajímavou příležitost, rozšířit obzory všem svým členům.  Nyní je jejich domácím trhem celý svět."

Globální aliance Praxity

Praxity je největší aliancí nezávislých účetních a poradenských firem na světě. Neziskové sdružení Praxity usnadňuje celosvětové sdílení znalostí mezi jednotlivými zúčastněnými firmami. Každý člen si sám vybírá odborné poradce z téměř 42.000 profesionálů po celém světě. Tito odborní poradci bezproblémově spolupracují v multidisciplinárních přeshraničních týmech, aby splnili všechny klientské potřeby.

Organizace

Praxity je organizována jako mezinárodní neziskový subjekt, dle Belgického zákona (tzv. IVZW nebo AISBL), se sídlem v Belgii. Své administrativní sídlo má v Epsomu, ve Velké Británii, kde je provozována pod názvem Praxity - Global Alliance Limited (číslo společnosti: 07873027), což je nezisková společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Suite 2, Beechwood, 57 Church Street, Epsom, Surrey KT17 4PX. Praxity sama o sobě neprovozuje účetnictví ani neposkytuje služby auditu, daní, poradenství ani žádné další profesionální služby. Služby jsou poskytovány prostřednictvím zúčastněných firem, které jsou nezávislými samostatnými právnickými osobami. Praxity není "sítí" ve smyslu IESBA Etického kodexu.