GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Září 2014

Evropský soudní dvůr zmítnul německou diskriminaci u daně dědické a darovací

Sdílet článek:

Dne 4. září 2014 vydal Evropský soudní dvůr (ESD) rozsudek ve věci porušování práv Komise vs. Německo (C-211/13). V roce 2011 bylo v Německu přijato opatření v rámci dědické a darovací daně, na základě kterého byla výrazně snížena daňová úleva pro majetek, který se nacházel v Německu, pokud zde dárce ani zůstavitel neměli bydliště v době darování příp. smrti. Toto bylo v rozporu s volným pohybem kapitálu, což je jedna ze čtyř základních svobod EU. Tímto opatřením v německém daňovém právu byla ovšem výsada volného pohybu kapitálu zásadním způsobem omezena a porušena, alespoň takto svůj rozsudek zdůvodňuje ESD. Rovněž kritizuje dvojí přístup ke zdanění majetku, který se nachází v Německu, a to dle bydliště poplatníka. Výše daně by tedy měla být stejná pro osoby, které mají bydliště v Německu i mimo Německo, ale v rámci EU.