GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Března 2015

Evropský soudní dvůr potvrdil základní sazbu pro elektronické knihy

Sdílet článek:

Evropský soudní dvůr (ESD) ve svých rozsudcích C-502/13 a C-479/13 ze dne 5. března 2013 potvrdil, že sníženou sazbu není možné uplatnit na dodání digitálních nebo elektronických knih.

Dle přílohy č. III k Směrnici EU 2006/112, která upravuje společný systém DPH, se snížená sazba uplatní na „dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči“. ESD poznamenal, že i když je ke čtení digitálních a elektronických knih zapotřebí fyzický nosič, jako například počítač, čtečka knih či tablet, není tento nosič součástí dodání elektronické knihy. Jelikož kvůli chybějícímu fyzickému nosiči nelze digitální či elektronické knihy považovat za hmotný majetek (resp. zboží), nelze proto ani na jejich distribuci nahlížet jako na dodání zboží, ale jako na poskytnutí elektronických služeb, které jsou z aplikace snížené sazby přímo vyloučeny (viz čl. 98 odst. 2 Směrnice EU).