GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 15. Září 2014

Dopady zasílání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů s platností od 1.1.2015

Sdílet článek:

V návaznosti na zrušení zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, došlo k 31.12.2012 u 199 zrušených finančních úřadů i ke zrušení jejich bankovních účtů. Od 1.1.2013 je v České republice výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů a 1 specializovaný úřad s působností na celém území České republiky. Každému finančnímu úřadu byl k datu 1.1.2013 přidělen nový bankovní účet u České národní banky.

V současné době funguje systém tak, že automaticky dochází k převádění chybně zaplacených plateb z již zrušených bankovních účtů finančních úřadů na platné účty. Poplatníci daně tak nejsou s platbou v prodlení. Od 1.1.2015 však převádění úhrad končí a chybně zaplacené platby budou vráceny zpět na bankovní účet odesílatele. Vznikne nová situace, která bude pro poplatníka představovat nezaplacení závazku vůči finančnímu úřadu.