GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 31. Srpena 2014

Daňový kalendář - 3Q/2014

Sdílet článek:

Zapomínáte na splatnosti jednotlivých daní? Zkusíme Vám poradit. Zde naleznete seznam všech důležitých termínů.

Září 1.9. Daň z nemovitých věcí: 1. splátka na daň (poplatníci samostatně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
Daň z příjmů: odvod částek zajištění daně za červenec 2014
Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
8.9. Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce)
9.9. Spotřební daň: splatnost daně za červenec 2014   (mimo spotřební daň z lihu)
15.9. Daň z příjmů: čtvrtletní záloha u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč
22.9. Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění OSVČ za srpen 2014 (splatnost od 1. do 20. dne)
Pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.9.   Spotřební daň: splatnost spotřební daně z lihu za červenec 2014
DPH: Souhrnné hlášení za srpen 2014
DPH: podání přiznání a zaplacení daně za srpen 2014 plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
25.9.  Spotřební daň: podání přiznání za srpen 2014, podání přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
30.9. Daň z příjmů: odvod částek zajištění daně za srpen 2014
Daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH z/do jiného členského státu
Daň z příjmů: odvod daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

 

Říjen 8.10. Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za září 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícícho kalendářního měsíce)
10.10. Spotřební daň: splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10. Daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014
20.10. Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ za září 2014 (splatnost od 1. do 20. dne)
Pojistné: podání hlášení k záloze na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3.Q 2014
Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
27.10. DPH: Souhrnné hlášení za září 2014 a za 3. čtvrtletí 2014
DPH: podání přiznání a zaplacení daně za září 2014 plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
DPH: podání přiznání a zaplacení daně za 3. čtvrtletí 2014 plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím
Spotřební daň: splatnost spotřební daně z lihu za srpen 2014
Spotřební daň: podání přiznání za září 2014, podání přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014
31.10. Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014
DPH: poslední den pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.2015, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
Daň z příjmů: odvod částek zajištění daně za září 2014
Pojistné: splatnost pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za 4. čtvrtletí

 

Listopad 10.11. Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícícho kalendářního měsíce)
Spotřební daň: splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11. Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění OSVČ za říjen 2014 (splatnost od 1. do 20. dne)
Pojistné: podání hlášení k záloza na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.11. Spotřební daň: splatnost spotřební daně z lihu za září 2014
Spotřební daň: podání přiznání za říjen 2014, podání přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
DPH: Souhrnné hlášení za říjen 2014
DPH: podání přiznání a zaplacení daně za říjen 2014 plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím
Energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014