GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 25. Dubna 2014

Daňová informační schránka

Sdílet článek:

V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném a účinném znění, zřídil správce daně k 1. dubnu 2014 z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) těm daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka, ale dosud nebyla zřízena DIS. Nahlížení do DIS lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem. Další způsob autentizace, ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, je dle informací finanční správy v současné době testován.