GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Července 2013

Daň z převodu nemovitosti – novinky pro rok 2014

Sdílet článek:

Pokud prodáváte nemovitost, neměli byste zapomenout, že přitom máte také povinnost vyřešit daň z převodu nemovitostí (dále jen daň). V současné době je nejtypičtější, že zmíněnou daň platí většinou prodejce. Kupující však není z tohoto procesu zcela vyloučen, jelikož vystupuje v roli ručitele, kdy se na něj přenáší povinnost daň zaplatit, v případě, že by tak prodávající neučinil. Pro tento případ je příhodné si smluvně stanovit, jak bude tato daň vypořádána (např. zaplacení části peněz za koupi až po doložení o zaplacení daně). Stejně jako u jiných daní chystá ministerstvo financí výrazné změny u daně z převodu nemovitostí. Jako první je možné uvést změnu názvu, kdy by mělo dojít k jejímu přejmenování na „daň z nabytí nemovitých věcí“. Jako nejzásadnější změnu je však nutné zmínit, že nově přechází povinnost uhradit daň na stranu kupujícího. Další změnou, kterou chce stát zamezit daňovým podvodům, je vybírání daně i od firem, které změní majitele a zároveň jsou vlastníky nemovitosti. Ke změně by rovněž mělo dojít u znaleckých posudků, kdy nebude nutné při každém převodu nemovitosti pořizovat nový posudek, v některých případech jako např. převod rodinného domu, bytu, atd. nebude v budoucnu vyžadován. V případě, kdy bude finanční úřad znalecký posudek vyžadovat, bude možné si náklady na znalce a vypracování odečíst od základu daně.