GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Září 2015

Chystané změny v DPH od 1. ledna 2016

Sdílet článek:

V meziresortním připomínkovém řízení se nyní nachází novela DPH, jejíž účinnost se očekává od 1. ledna 2016. Jedná se o novelizaci v návaznosti na změny v Celním kodexu, nicméně novela přináší i změny, které s oblastí cel úplně nesouvisí.

Jednou z těchto změn je upřesnění počítaní časového testu pro opravu DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Na začátku roku 2015 vydal NSS významný judikát, který stanovil, že oprava se týká pohledávek se stářím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a mladších, co byl v podstatě opačný názor než doposud uplatňovaný. Cílem připravované novely je odstranit pochybnosti a jasněji stanovit, že oprava se týká pouze pohledávek starších více než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

Další významnější změnou bude aplikace režimu „reverse-charge“ při dodání zboží s místem plnění v České republice, které uskuteční osoba povinná k dani (která nemá v ČR sídlo) pro plátce z ČR. Doposud se v těchto případech musela zahraniční osoba povinná k dani registrovat k DPH v ČR a odvést daň, po novele bude povinnost odvést DPH přenesena na zákazníka (obdobně jako při pořízení zboží).