GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Dubna 2016

Centrální evidence účtů

Sdílet článek:

V únoru vláda schválila návrh ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů, jež je doporučována Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Jedná se o registr (seznam) všech bankovních účtů (tuzemských i zahraničních) fyzických i právnických osob, který bude veden Českou národní bankou. Evidence nebude obsahovat jednotlivé pohyby na daných bankovních účtech, ale pouze informaci o existenci bankovního účtu. Cílem centrální evidence účtů je umožnit orgánům činných v trestním řízení, daňovým správcům, zpravodajské služby aj. získat informace do 24 hodin o všech bankovních účtech podezřelého subjektu. Návrh pošel prvním čtením ve sněmovně. Ke zprovoznění registru by mělo dojít pravděpodobně v polovině roku 2018.

Zdroj:

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/vlada-schvalila-navrh-ministerstva-finan-23902

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=9&O=7&PT=K&N=1&F=N&D=1,2,16&je=1&RA=20