GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 1. Září 2013

Blíží se konec lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH z jiného členského státu

Sdílet článek:

image001
 
Dobrý den,
 
dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že se blíží konec lhůty pro podání žádosti k uplatnění nároku na vrácení daně z jiného členského státu na DPH. V případě, že jste v roce 2012 zaplatili daň z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a nejste v tomto členském státě registrován, existuje zde zákonná možnost o její nárokování zpět. Tímto jsou srovnány podmínky obdobné nárokování daně u tuzemských plnění. Od roku 2010 proces probíhá tak, že se prostřednictvím portálu České daňové správy podává elektronická žádost o vrácení této daně a ta je dále předávána konkrétnímu státu k vyřízení. Termín pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2012 končí dnem 30.9.2013 a tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. Limitní hranice částek, pro které lze uplatnit nárok na vrácení daně je buď 400 € (v případě období kratšího než jeden rok) nebo 50 € (pro období jednoho roku nebo zbytek kalendářního roku). Uvedený proces nárokovaní vrácení DPH je také podmíněn vlastnictvím elektronického podpisu, zpracováním žádosti o přístup do aplikace, specifikací podmínek pro vrácení DPH dané země, v některých případech i dalším řízením vedeném v jazyce  dané země. Pokud se vás tedy uvedená problematika týká a máte zájem o nárokování daně zpět, neváhejte se na nás obrátit a to i s ohledem na to, že již máme se zpracováním žádostí praktické zkušenosti.
 
S pozdravem
 
Fučík & partneři, s.r.o.

image002