GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Února 2016

Aktuálně ke kontrolnímu hlášení

Sdílet článek:

GFŘ na stránkách finanční zprávy doplnilo další odpovědi na dotazy ke kontrolnímu hlášení (dále jen KH) z 4.2.2016 se týká platebních a splátkových kalendářů.

V pokynech k vyplnění KH zveřejněných opět na stránkách finanční zprávy došlo ke změně vysvětlivek k vyplňování KH z 10.2.2016 – týká se DIČ resp. VAT ID např. v oddíle A.4. kontrolního hlášení (potvrzení, že do A.4. patří pouze údaje o odběratelích s českým DIČ) a postupu v případě vykazování režimu přenesení daňové povinnosti v případě dodání elektřiny a plynu obchodníkovi nebo certifikátu elektřiny v návaznosti na novelizaci nařízení vlády účinné od 1. února 2016. 

Vládní návrh na změnu sankcí, byl předán poslanecké sněmovně ke schválení.

Hlavní navrženou změnou je možnost prominutí vybraných sankcí v případě, kdy daňový subjekt neměl v daném kalendářním roce jiné prodlení při podání kontrolního hlášení nebo v případě, pokud plátce daně podá žádost o prominutí pokuty z důvodu, které lze s přihlédnutím k okolnostem ospravedlnit (předpokládáme, že správce daně dále upřesní, co se myslí pod pojmem „z důvodu, které lze s přihlédnutím k okolnostem ospravedlnit“). Další navrženou změnou je upravení lhůty pro odpověď na výzvu z původních 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní.  

Další novinky z prostředí daňového portálu 

Nový elektronický formulář KH z prostředí daňového portálu je uložen na odkazu www.daneelektronicky.cz

Jako řádné kontrolní hlášení lze podat i nulové kontrolní hlášení.

Byla upravena kontrola duplicity daňových dokladů (např. v oddíle A.4 jsou nepropustnou chybou řádky se shodnými údaji ev. číslo daňového dokladu + DPPD + kód režimu plnění,  v oddíle B.2 řádky se shodnými údaji DIČ dodavatele + ev. číslo daňového dokladu + DPPD + kód režimu plnění).

V každém případě lze doporučit zkontrolovat kontrolní hlášení v prostředí daňového portálu, zda neobsahuje nepropustné chyby, aby nenastalo při konečném ostrém odeslání z tohoto portálu nepříjemné překvapení. Těm, kteří odesílají kontrolní hlášení z datové schránky, kontrolu odesílaného souboru v prostředí daňového portálu pochopitelně také doporučujeme, aby se zabránilo komplikacím z důvodu případného nenačtení takového souboru do systému daňové správy z důvodu nepropustné chyby.