Veřejná správa je vystavena velkému tlaku

Souběžně s tím, jak se mění a vyvíjejí požadavky občanů a podniků v České republice, rostou i nároky kladené na veřejnou správu. Úspěch veřejného sektoru na všech úrovních – počínaje místními samosprávami, přes orgány státní správy v rovině obcí a krajů a subjekty státní správy na centrální úrovni konče – je posuzován podle toho, jak dokáže plánovat a uskutečňovat jednotlivé kroky, které zvyšují jeho kvalitu a výkonnost. Za současné situace, kdy jsou zdroje ve veřejných rozpočtech velmi omezené, je toto téma zvláště aktuální.

Grant Thornton si velice dobře uvědomuje, že veřejný sektor musí efektivně a rychle reagovat na společenský, ekonomický a technický vývoj v celé naší společnosti, a nabízí veřejné správě jednoduchá, kvalitní a především účinná řešení ušitá na míru konkrétním potřebám. Díky svým bohatým zkušenostem tak můžeme nabídnout pomoc při řešení nejrůznějších situací a při zpracování projektů pro veřejné instituce, místní a krajské samosprávy i orgány státní správy na všech úrovních včetně té centrální.

Grant Thornton v této oblasti nabízí:

 • analýzy a návrhy optimalizace procesů
 • analýzy a návrhy v oblasti likvidity a řízení rizik
 • personální audity a vytváření návrhů optimalizace zdrojů
 • optimalizaci zadlužení a zhodnocení současného stavu financování místních a krajských samospráv
 • analýzy možností financování konkrétních veřejných projektů (bankovní úvěry, evropské a státní dotace, PPP-projekty, dodavatelské úvěry)
 • projekty transformací příspěvkových organizací a obchodních společností měst a krajů
 • analýzy a řešení efektivní správy majetku
 • bezpečnostní audity
 • analýzy a implementace IS – návrhy jejich optimalizace, procesní audity ICT
 • řešení EPC-projektů
 • projekty centralizovaných nákupů energií
 • vypracovávání studií proveditelnosti u projektů metodou PPP (public private partnership)
 • přípravy a realizace výběrových řízení podle Zákona o veřejných zakázkách včetně vyhodnocování výběrových řízení
 • revize a kontroly projektů realizovaných v rámci státní správy
Partner Svatoslav Kylar

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas