GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Paseka | 24. Dubna 2024

Evoluce konzervuje status quo. Restrukturalizaci je nutno "šokově nakopnout", říká Tomáš Brabenec

Sdílet článek:

Odhodlání Karlovarského kraje nastavit vizi fungování kraje pro další léta je pro nás silně zajímavé téma. Jedná se o strukturálně postižený region, který nastavuje nově svou budoucnost. Velmi rádi jsme se zúčastnili a podpořili celokrajovou konferenci s názvem reVIZE 1.0, která se konala 18. dubna 2024 v nádherně zrekonstruovaných prostorách Císařských lázní v Karlových Varech.

Náš zástupce a partner skupiny, Tomáš Brabenec, rodák z Karlovarského kraje, na konferenci vystoupil s ideovými návrhy jak "šokově nakopnout" kraj. Tomáš prezentoval myšlenku, že není možné se spoléhat na postupnou evoluci, která de facto konzervuje status quo. Je třeba použít netradiční nástroje.

Navrhnul, že by kraj byl mohl být prioritizovanou investiční zónou. V této zóně by měl kraj možnost definovat své vlastní podmínky podnikání. Nemá se jednat o využití přerozdělení prostředků, jak jsou nastaveny dnešní dotační projekty, nýbrž o podporu v podobě např. specifického daňového režimu (např. při obchodování a činnosti v dané zóně za využití zcela minimálního zdanění, resp. "smluvním zdaněním s krajem"), korporátního režimu (např. umožnění podnikání zahraničních (EU) subjektů podle jejich práva), pracovního práva (zcela volné, neregulované a pouze smluvně definované podmínky zaměstnávání) atp.

Takové zóny v kraji a jejich využití zejména zahraničními investory by s ohledem na geografickou polohu kraje, přírodní bohatství a v roce 2030 očekávané dopravní napojení kraje měly masivně vystřelit doprovodné efekty hlavně v oblasti terciárního sektoru lokální ekonomiky. Jedná se v současné době o vizi mimo současný legislativní rámec ČR, ale proč se o to nepokusit.... 

V Grant Thornton máme ambici do strukturálně postižených krajů importovat služby s vysokou přidanou hodnotou. Víme, jak takovým regionům pomoci uvolnit jejich růstový potenciál a chceme být u toho. Pracujeme na studii, která uvedenou myšlenku detailně rozebírá.

Tak vypadala ideová konference reVIZE 1.0