Doprava a logistika v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy čelí velkým výzvám. Nicméně díky tomu, že toto odvětví má nepostradatelnou roli pro mezinárodní propojení a vztahy, poptávka po přepravě zboží i osob stále roste, a je úkolem veřejné správy, aby nastavila vhodný právní a ekonomický rámec pro poskytování služeb ve veřejné přepravě a ostatních souvisejících službách.

Z pohledu společností na trhu je pak potřeba ustát tlak zvyšující se hospodářské soutěže v odvětví. Rostoucí ceny energií a přepravovaného nákladu snižují marže a odlišnosti v regulatorních podmínkách v oblasti zdanění, cel a technologických požadavků napříč jednotlivými státy stěžují interoperabilitu.

Přesto má odvětví dopravy a logistiky velký potenciál pro dynamický rozvoj. Nová hospodářská odvětví, specializace na určitý segment a optimalizace procesů mohou napomoci udržet růst a zvýšit ziskovost.

Grant Thornton spolupracuje s důležitými vládními organizacemi a snaží se nalézt vhodné způsoby financování pro rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury. Podílíme se také na implementaci efektivních manažerských metod v sektoru dopravy. Pro významné společnosti v odvětví pracujeme na projektech zaměřených na optimalizaci procesů a snižování nákladů a poskytujeme jim podporu při rozhodování o klíčových investičních záměrech. Grant Thornton je také partnerem městských dopravních podniků, pro něž zajišťuje mimo jiné restrukturalizační projekty zaměřené na zvyšování kvality služeb.

Mezi hlavní služby nabízené firmám v dopravě a logistice patří:

  • Řízení projektových programů a projektů včetně poradenství v oblasti dotačního financování z fondů EU
  • Optimalizace a rozvoj obchodního modelu
  • Transakční poradenství
  • Poradenství v oblasti Corporate finance včetně finančního modelování
Partner Svatoslav Kylar

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas