Gabriela Jandová

Koncipient, Legal

Gabriela Jandová je advokátní koncipientkou a ve své praxi se věnuje převážně obchodnímu a korporátnímu právu a bankovnictví, financím a kapitálovým trhům.

V advokátní kanceláři GT Legal pracuje od roku 2022. Předtím působila v notářské kanceláři JUDr. Zuzany Holé Procházkové.

Gabriela vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím