GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | 12. Července 2023

GT verdict: Obchodníci klamou dál, ČOI nemá odvahu zakročit

Sdílet článek:

Nekalá obchodní praktika je, zjednodušeně řečeno, nepravdivé nebo zavádějící jednání, které může ovlivnit vaše rozhodnutí, zda si zboží pořídíte. Příkladem takového jednání mohou být falešné slevy. To je situace, kdy obchodník u zboží uvádí přemrštěnou slevu, která vychází z ceny, za kterou výrobek ve skutečnosti nikdy (nikdo) neprodával. Stopku těmto imaginárním akcím měla vystavit novela zákona o ochraně spotřebitele. Proč se tak nestalo?

Zmiňovaná novela měla klamavému jednání zamezit tím, že obchodníkům uložila povinnost počítat slevu z nejnižší ceny, za kterou dané zboží prodávali v posledních 30 dnech. Z povinnosti bylo vyjmuto pouze zboží, které podléhá rychlé zkáze. Když spolu sečteme tuto výjimku a vynalézavost prodejců, výsledkem může být například „lekce z matematiky ZDARMA“ na cenových štítcích.

O čem je řeč? Podívejte se, jak si s novou legislativou, která měla z cen sejmout masku bombastických slev, poradili někteří obchodníci.
355547022-260079379945603-4810364444584393138-n.jpg (247 KB)

Zákonná povinnost je odbyta malým písmem v posledním řádku. Na něm, pokud s sebou máte lupu, se v tomto konkrétním případě dozvíte, že zboží ve slevě není. I bez lupy se však dozvíte, že současná cena, tedy 79,90, je o 33 % nižší než (zřejmě) náhodně vybrané číslo 119,9. Matematická zajímavost. Asi. Pojem „AKCE“ nesmí chybět. Těžko však říct, k čemu se vztahuje.

Je to v pořádku? Podle Veroniky Odrobinové nikoliv. „Takové pojetí cenového štítku je klamavým konáním popsaným v § 5 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele. Těžko lze „lekci z matematiky“ vnímat jinak než jako účelově matoucí. Srovnáním současné ceny s náhodným vyšším číslem je vytvářen dojem slevy. To spotřebitele uvádí v omyl ohledně existence konkrétní cenové výhody a může ho tak vést k rozhodnutí ohledně koupě,“ vysvětluje právnička a připojuje zmiňovanou pasáž ze zákona o ochraně spotřebitele:

„Za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody.“

Primárním účelem novely bylo, jak se uvádí v důvodové zprávě, „posílení transparentnosti při informování spotřebitelů o poskytovaných slevách výrobků a zabránit tak umělému navyšování ceny a klamání spotřebitelů o výši poskytované slevy“. Co tedy obchodníkům za porušení zákona hrozí? „V souladu s § 24 odst. 19 písm. e) zákona o ochraně spotřebitele hrozí postih s horní sazbou až do výše 5 milionů Kč,“ vysvětluje Odrobinová.

Co je rychlá zkáza?

Má to ale ještě jeden háček, a sice výjimku pro výrobky podléhající rychlé zkáze. ČOI došla k závěru, že mezi takové výrobky lze zařadit všechny, které na obalu mají uvedeno datum spotřeby. „Taková interpretace jde jak proti úmyslu zákonodárce, tak proti účelu zákonné úpravy,“ je přesvědčena Veronika Odrobinová.

V důvodové zprávě k novele zákona o ochraně spotřebitele se přímo píše: „Většinou se bude jednat o potraviny s krátkou dobou použitelnosti, či potraviny určené k okamžité konzumaci, jako jsou mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, čerstvé pečivo, ryby atd.“ Jak vidno z fotografie v textu, obchodníci klamavou praktiku používají i u produktů, které rychlé zkáze zjevně podléhat nemohou (skleněný džbán).

„Výklad rozšiřující zákonnou výjimku na jakýkoliv produkt, který výrobce označí datem spotřeby, se jeví jako naprosto nepřiměřený. Vyslovit konkrétní lhůtu rychlé zkázy výrobku je samozřejmě ošemetné. Je patrně lepší spokojit se s obecnou definicí. Ta ale nesmí být svévolně vykládána. Pro ochranu spotřebitele by ve světle novely byl smysluplnější restriktivní výklad ze strany ČOI, pro který se nabízí jednoznačná výše zmíněná zákonná opora,“ říká Odrobinová.

Jak tedy výklad ČOI změnit? „Primárním prostředkem by měl být apel prostřednictvím podnětů k ČOI. Pokud takových podnětů bude hodně a budou popisovat zjevně klamavé a zavádějící praktiky, mohlo by k posunu dojít. Nadřízeným orgánem je pak Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které v tomto směru může rovněž dávat pokyny,“ uzavírá Odrobinová.