GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Ledna 2015

V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti DPH rozšíří o dva nové tzv. dočasné režimy

Sdílet článek:

Prezident České republiky 22. prosince 2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v souvislosti s bojem proti daňovým únikům mimo jiné rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). V rámci tohoto režimu při dodání vybraného zboží nebo poskytnutí vybrané služby mezi dvěma plátci daně, daň z přidané hodnoty nepřiznává dodavatel, který plnění poskytl, ale tato povinnost přechází na příjemce tohoto plnění. Při použití režimu přenesení daňové povinnosti tak hradí státu daň z přidané hodnoty namísto dodavatele přímo odběratel.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty upravuje tzv. trvalý režim přenesení daňové povinnosti a nově tzv. dočasný režim přenesení daňové povinnosti. Zatím co v případě trvalého režimu přenesení daňové povinnosti nedochází v roce 2015 k věcným změnám oproti roku 2014, v případě dočasného režimu přenesení daňové povinnosti bude nově od 1. dubna 2015 podléhat tomuto režimu dodání vybraného zboží nebo poskytnutí vybrané služby, které jsou uvedeny v příloze č. 6 zákona o dani z přidané hodnoty, a které zároveň vláda stanovila ve svém nařízení.

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb pro použití režimu dočasného přenesení daňové povinnosti bylo vydáno 23. prosince 2014. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2015 při převodu povolenek na emise skleníkových plynů, 1. dubna 2015 při dodání ostatního zboží a služeb uvedených v nařízení s vyjímkou dodání cukrové řepy, která nabývá účinnosti až 1. září 2015. Hlavním důvodem posunutí účinnosti nařízení bylo poskytnutí dostatečného časového prostoru na zapracování této změny plátci daně z přidané hodnoty. 

Plátci daně z přidané hodnoty tak budou nově od 1. dubna 2015 aplikovat režim přenesení daňové povinnosti například při dodání mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, mikroprocesorů, integrovaných obvodů, některých kovů, obilovin a technických plodin jiným plátcům daně a to pouze za předpokladu, že celková částka základu daně na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč

Dalším bodem dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti je tzv. mechanismus rychlé reakce. Před stanovením vybraných okruhů vládou v jejím nařízení bude třeba získat souhlas Evropské komise. Pokud ta potvrdí, že nemá námitky proti použití režimu přenesení daňové povinnosti za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům, bude tento režim použit na dobu maximálně devíti měsíců

Pro běžnou podnikatelskou veřejnost to však bude znamenat, že musí sledovat více informačních zdrojů – vedle zákonných předpisů i nařízení vlády, která bude mít v této oblasti klíčové slovo.