GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Října 2017

Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Sdílet článek:

Dne 6.9.2017  vydal Krajský soud v Praze rozsudek, který řeší uplatnění nároku na odpočet DPH. V tomto rozsudku je odkazem na jiný rozsudek Nejvyššího správního soudu uvedeno, že rozhodné pro nárok na odpočet DPH je pouze to, zda bylo plnění fakticky uskutečněno a zda subjekty v daňovém řetězci plní své daňové povinnosti. Naproti tomu v případě, kdy není možné určit subjekt, který daňovému subjektu zdanitelné plnění skutečně poskytl, není možné daňovému subjektu odepřít nárok na odpočet DPH, pokud není zároveň prokázáno, že předmětné plnění bylo součástí podvodu na dani, o kterém osoba uplatňující nárok na odpočet daně věděla, nebo musela vědět.

Z výše uvedeného plyne ústup od předchozí judikatury Nejvyššího správního soudu. Podmínkou vzniku nároku na odpočet DPH není prokázat, že daňový subjekt přijal zdanitelné plnění od dodavatele, jenž daňový doklad vystavil.

Nejvyšší správní soud  dlouhodobě zastával názor, že pro vznik nároku na odpočet DPH je třeba prokázat přijetí zdanitelného plnění od konkrétního dodavatele. Soudní dvůr EU ovšem následně zaujal jiné stanovisko.