GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Ledna 2015

Systém DPH v EU

Sdílet článek:

Koncem minulého roku vydala Evropská komise pracovní dokument, který představil celkem 5 možností, jak zjednodušit a zároveň zpřesnit systém daně z přidané hodnoty v EU. Stávající systém DPH považuje Evropská komise za zastaralý a neodpovídající potřebám současného trhu. Nový systém by měl být naopak pružnější, více uživatelsky přívětivější a rovněž by měl snížit množství daňových úniků.

Evropská komise tedy navrhuje následující opatření:

  • Dodavatel bude odpovídat za zaúčtování a zaplacení DPH a dodávky budou zdaněny podle místa, kam budou dodávávány.
  • Dodavatel bude odpovídat za zaúčtování a zaplacení DPH a dodávky budou zdaněny podle místa, kde se nachází zákazník.
  • Zákazník (spíše než dodavatel) bude podléhat DPH a zdaňovat se bude v zemi, ve které se daný zákazník nachází.
  • Zákazník (spíše než dodavatel) bude podléhat DPH a zdaňovat se bude v zemi, kam je zboží dodáváno.
  • Status quo může být zachován s určitými úpravami.

Na jaře roku 2015 by měla Evropská komise vydat další dokument, ve kterém bude analyzovat kvantitativní dopady těchto pěti opatření.