GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Března 2017

Senát vrátil sněmovně balíček novel daňových zákonů

Sdílet článek:

Balíček novel daňových zákonů, o kterých jsme Vás již dříve podrobněji informovali, byl vrácen Poslanecké sněmovně Senátem, a to z důvodů úprav týkajících se DPH.

Senát navrhuje změny spočívající v osvobození pozemků, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí od DPH a dále i zúžení stávající definice pojmu „stavební pozemek“, pouze na ty pozemky, na kterých může být na základě stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

Senát naopak neschválil původní pozměňovací návrh, který se týká umožnění odpočtu DPH u veřejnoprávních médií - rozhlasu a televize.

Ať již bude následně Poslanecká sněmovna hlasovat o senátních návrzích jakkoli, již nyní je jasné, že původní účinnost novel k 1. dubnu 2017 není možná.