GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2011

Sazby DPH v Evropské unii v roce 2011

Sdílet článek:

Také někdy při nákupech vzdycháte nad výší DPH, kterou u nás musí zaplatit konečný spotřebitel? Napadla Vás otázka, zdali jsou na tom obdobně i spotřebitelé v ostatních členských státech Evropské unie (EU)? Evropská komise v červenci 2011 vydala přehled sazeb DPH uplatňovaných členskými státy EU.  V následujícím článku se podíváme, které státy mají nejvyšší a které naopak nejnižší sazby DPH. Dále se podíváme, kolik % koneční spotřebitelé vybraných zemí odvedou státu na DPH u zvoleného druhu zboží a služeb.

Nejvyšší sazbu DPH má bezpochyby Dánsko, které má jednotnou sazbu DPH ve výši 25%. Následuje Maďarsko a Švédsko, které mají základní sazbu ve výši 25% (na vybrané produkty a služby však aplikují i sazbu sníženou). Snížené sazby sahající pod 5% najdeme naopak pouze ve Španělsku (např. potraviny, léky, tisk, stavební práce), Francii (např. léky, noviny a časopisy, televizní poplatky), Irsku (potraviny), Itálii (např. potraviny, tisk, stavební práce, sociální služby) a Lucembursku (např. potraviny, nápoje, oblečení pro děti, léky, tisk, hotely a restaurace, vstupné na akce, odpady).

Některé země na omezený úzký výběr produktů aplikují nulovou sazbu DPH. Jedná se o severské země (Belgie, Dánsko, Finsko, Švédsko), ve kterých mají nulovou sazbu periodicky vydávané noviny či jiné tiskoviny (v každé zemi jiné podmínky). V Itálii se 0 % DPH uplatní na prodej pozemku, který není možno využít jako stavební pozemek. V Irsku má nulovou sazbu DPH např. většina nápojů a potravin, většina oblečení a obuvi pro děti mladší 10ti let apod. Na Maltě není zatížen DPH nákup potravin (kromě potravin „nezdravých“  mražené/chlazené hotovky, zmrzlina, sladkosti apod.), léků na předpis atd. Spojené království uplatňuje nulovou sazbu DPH na dodávku léků na předpis, vybraných potravin, knih a periodik, výstavbu budov pro bydlení apod.

Co se týče sazeb DPH u vybraných komodit a služeb, pojďme se nyní podívat, ve kterých zemích do státní kasy jako spotřebitelé odvedeme nejvíce a kde naopak nejméně. Ubytování v hotelu nás co do sazby DPH nejlépe vyjde v Lucembursku (3%), Francii (5,5%), Belgii, Nizozemí a Portugalsku (každá 6%), nejhůře naopak v Dánsku (25%), Rumunsku (24%) a Lotyšsku (22%). Vnitrostátní doprava je nejméně zatížena DPH v Lucembursku (3%) a ve Francii (5,5%), nejvíce pak v Maďarsku (25%) a Rumunsku (24%). Návštěva barů a kaváren je nejméně zatížena v Lucembursku (3%), ve Francii (5,5% - netýká se však alkoholických nápojů), Nizozemí (6%) a Španělsku (8%), ostatní země zde uplatňují zpravidla základní sazbu.  Závěrem můžeme shrnout, že na služební cestě či dovolené zaplatíme nejnižší DPH v Lucembursku, cenová hladina je ovšem jiná otázka.

Závěrem přikládáme tabulku, která udává přehled sazeb DPH (v %) pro rok 2011 v jednotlivých členských státech EU (seřazeno dle výše sazeb od nejnižší po nejvyšší):

Pořadí

Stát

Super snížená sazba DPH

Snížená sazba DPH

Základní sazba DPH

Pořadí

Stát

Super snížená sazba DPH

Snížená sazba DPH

Základní sazba DPH

1

Lucembursko

3

6/12

15

13-15

Slovensko

-

10

20

2

Kypr

-

5/8

15

16

Irsko

4,8

9/13,5

21

3

Španělsko

4

8

18

17

Litva

-

5/9

21

4

Malta

-

5/7

18

18

Belgie

-

6/12

21

5

Nizozemí

-

6

19

19

Lotyšsko

-

12

22

6

Německo

-

7

19

20

Polsko

-

5/8

23

7

Francie

2,1

5,5

19,6

21

Portugalsko

-

6/13

23

8

Itálie

4

10

20

22

Řecko

-

6,5/13

23

9

Spojené království

-

5

20

23

Finsko

-

9/13

23

10

Slovinsko

-

8,5

20

24

Rumunsko

-

5/9

24

11-12

Bulharsko

-

9

20

25

Švédsko

-

6/12

25

11-12

Estonsko

-

9

20

26

Maďarsko

-

5/18

25

13-15

ČR

-

10

20

27

Dánsko

-

-

25

13-15

Rakousko

-

10

20