GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Září 2017

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabyla účinnost

Sdílet článek:

Dne 19.9.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zabývající se mezinárodní výměnou informací (tzv. „Country by Country reporting“). Novela má výrazně posílit mechanismy v rámci výměny informací a má napomáhat ke zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní.

Tato novela zákona se dotýká těch českých společností, které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků, jejíž konsolidované výnosy (tj. výnosy celé nadnárodní skupiny) přesahují 750 mil. EUR.

Zásadní novinkou pro tyto české společnosti bude povinnost podat tzv. (i) Ohlášení příp. i (ii) Zprávu podle zemí, která bude obsahovat vybrané informace o nadnárodní skupině, a která bude rozdělena podle jednotlivých daňových  jurisdikcí.

Jak Ohlášení, tak i Zpráva podle zemí se bude podávat na standardizovaném formuláři, kdy místně příslušným správcem bude vždy Specializovaný finanční úřad.

V případě ohlášení je česká společnost povinna mj. ohlásit tu entitu, která bude za skupinu posílat Zprávu podle zemí. Ohlášení musí české společnosti podat nejpozději do 31. 10. 2017.

Zprávu podle zemí bude nejčastěji podávat pouze mateřská společnost nadnárodní skupiny (zákon však umožňuje tuto povinnost delegovat i jinou entitu). Česká společnost, jenž je mateřskou společností skupiny, a která bude podávat Zprávu podle zemí, tak musí učinit nejpozději do konce roku 2017 (a to v případech, kdy byl konec účetního období skupiny 31.12.2016, jinak do 12 měsíců od konce účetního období skupiny). K první mezinárodní výměně informací těchto zpráv dojde v roce 2018.