GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Května 2010

Memorandum o výměně informací mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským společenstvím

Sdílet článek:

V poslední době se do popředí zájmu jednotlivých členských států OECD dostává dohoda TIEA  (Tax Information Exchange Agreement), neboli „Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech“.

Jedná se o nástroj v boji proti přeshraničním daňovým únikům. Zejména o zamezení úniku financí, které by měly skončit v jednotlivých státních rozpočtech, na soukromé účty v tzv. „Daňových Rájích“.

Větší transparentnost a výměna informací budou klíčové pro dosažení na poplatníky, kteří mají úrokové příjmy ze zahraničí a využívají daňových rájů k jejich ukrytí před zdaněním daní z příjmů.

Ještě do nedávna bylo i Bahamské Společenství vedeno na tzv. Černé listině OECD jako jeden z těchto daňových rájů. Ale za poslední rok mnoho států včetně Bahamského Společenství ušlo velký kus cesty a zapojili se mezi země, které podporují výměnu informací v boji proti daňovým únikům, které jim poté do značné míry chybí v jejich rozpočtech. Aby byla jurisdikce vyjmuta z této Černé, nebo popřípadě Šedé listiny musí splnit základní podmínky pro poskytování informací v záležitostech daní a bankovnictví ostatním signatářům.

Již samotný příslib a stanovení termínu pro přistoupení k dohodě zajistí státu přestoupení z černé listiny do šedé. Kde jsou již potenciální kandidáti na zapojení reforem formulovaných Globálním fórem pro výměnu daňových informací a transparentnosti. Dále pak podepsáním 12 memorand se stát zařadí na bílou listinu plně zapojených zemí.

Dohoda TIEA má ve skutečnosti tři varianty:

  1. Výměna na požádání
  2. Poskytování z vlastního podnětu
  3. Automatická (pravidelná) výměna informaci

Dne 9. dubna signovalo Memorandum o porozumění ve věci výměny informací v daňových záležitostech i Bahamské Společenství spolu se Spolkovou Republikou Německo. Tyto dohody jsou nositeli dobrých zpráv pro státní rozpočty, ale na druhou stranu mají hořkou příchuť pro subjekty provozující svoji činnost prostřednictvím offshorových bank (na Bahamách jich je něco kolem 400) a hlavně prostřednictvím společností typu IBC. Jelikož v ideálním případě by šlo o zánik daňových rájů a o možnost ukrývat v různých bankách po světě nezdaněné finance.

Mohlo by se zdát, že je to konec daňových rájů tak jak je známe obzvláště pak, když k dnešnímu dni již není jediný stát na černé listině, ale není to tak úplně pravda.

Například dohody, pod které se podepisuje Bahamské Společenství, jsou do značné míry specifické tím, že jde v zásadě o dohody podle článku 5 směrnice ES o výměně informací. Konkrétně o dohody založené na Výměně informací na žádost, která musí mít přesné náležitosti a opodstatnění, jinak ji nemusí být vyhověno. A také může být podána pouze odpovídajícím orgánem a v přesně specifikovaných otázkách. Pokud kontaktní útvar v oblasti daní nebo příslušný úředník obdrží žádost o spolupráci, která vyžaduje opatření mimo jeho místní příslušnost nebo funkční odpovědnost, předá tuto žádost neprodleně kontaktnímu orgánu v oblasti daní svého členského státu a uvědomí orgán, který žádost podal. Výše uvedeným mechanismem se zajistí jednotlivým bankovním domům jistá míra autonomie a možnosti zachování jisté části bankovního tajemství. K tomuto řešení Bahamy přikročily, aby se jistým způsobem vyhnuli určitým persekucím, které by jistě s postupem času ze strany OECD nastaly v případě, že by se Bahamy do programu nezapojily a zůstaly i nadále na černé listině OECD. Ale na druhou stranu také dosáhly toho, aby nedocházelo ze strany zemí, se kterými mají Bahamy dohodu o výměně informací uzavřenou k tzv. efektu rybaření. Nebo chcete-li perzekuování poplatníků bez zřejmého odůvodnění pouhou střelbou naslepo. Bahamské banky budou poskytovat informace pouze ke konkrétním případům, dostatečně zdůvodněným. K nimž bude podána řádná žádost, která dostojí všech patřičných formálních náležitostí.

Procedura výměny informaci na žádost:

  1. Na žádost kontaktního orgánu v oblasti daní, kontaktního útvaru v oblasti daní nebo příslušného úředníka členského státu (dále jen„dožadující orgán“) kontaktní orgán v oblasti daní, sdělí veškeré informace, které by mohly být důležité pro správné vyměření daní uvedených v článku 2, včetně informací týkajících se konkrétního případu či případů.
  2. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu veškeré příslušné informace, které má k dispozici nebo které získá prostřednictvím správních šetření.

Dohoda z 9. dubna mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským Společenstvím je pro Bahamy v pořadí 21. podepsaná dohoda. Z toho jich je 15 uzavřených s členskými státy OECD a 6 se státy G20. Dohoda byla podepsána v zastoupení: za Bahamy premiérem a ministrem zahraničí v jedné osobě, Hon T. Brentem Symonettym a za Spolkovou republiku Německo velvyslancem na Bahamách, panem H. E. Jürgenem Englem.

Premiér Symonetty se následně na to v rozhovoru vyjádřil, že podpis dohody velice vítá, a bere jej jako počátek důležité etapy spolupráce našich zemí v otázkách přeshraničních daňových úniků a bude se aktivně podílet na budoucích reformách. (zdroj Bahamas Post)

Vývoj dohod signovaných Bahamským Společenstvím je z pohledu časové osy také zajímavý. První dohoda vznikla již v roce 2002 s US, ale v platnost vešla až v roce 2004. Poté byl dlouho klid a teprve nedávno, přesněji ve druhé polovině roku 2009 odstartoval boom v podepisování těchto dohod.